Zakłócenie ECE-1 i ECE-2 ujawnia rolę enzymu konwertującego endotelinę-2 w mysim rozwoju serca

Enzymy-konwertujące endotelinę-1 i -2 (ECE-1 i -2) są metaloproteazami związanymi z błoną, które mogą rozszczepiać biologicznie nieaktywny prekursor endoteliny-1 (ET-1) w celu utworzenia aktywnego ET-1 in vitro. Wcześniej opisywaliśmy defekty rozwojowe w określonych podgrupach tkanek pochodzących z grzebienia nerwowego, w tym pochodzące z łuku miedniczkowego struktury czaszkowo-twarzowe, tętnice łuku aorty i przewód wypływu serca u myszy z nokautem ECE-1. Aby zbadać rolę ECE-2 w rozwoju sercowo-naczyniowym, wygenerowaliśmy teraz mutację zerową w ECE-2 przez rekombinację homologiczną. Myszy zerowe ECE-2 rozwijają się normalnie, są zdrowe do dorosłości, są płodne u obu płci i żyją normalnie. Jednakże, gdy są one hodowane na tle zerowym ECE-1, defekty w strukturach wypływu serca stają się bardziej poważne niż w pojedynczych zarodkach ECE-1 z nokautem. Read more „Zakłócenie ECE-1 i ECE-2 ujawnia rolę enzymu konwertującego endotelinę-2 w mysim rozwoju serca”

Zakłócenie ECE-1 i ECE-2 ujawnia rolę enzymu konwertującego endotelinę-2 w mysim rozwoju serca ad 8

Obecne badania, wraz z naszymi ostatnimi eksperymentami ukierunkowanymi na geny w mysim genie ECE-1, pokazują, że grzebień nerwowy jest istotnym składnikiem powstawania wypływu serca i że sygnały pośredniczone przez ET-1 / ECE-1 / ETA i Etapy ET-1 / ECE-2 / ETA odgrywają kluczową rolę w rozwoju dróg wypływu serca. Mechanizm komórkowy sygnalizacji, w której pośredniczy ET-1 / ETA, w tworzeniu się odpływu, może obejmować sygnały indukcyjne, w których pośredniczy ET-1, pochodzące z wsierdzia z przewodu odpływowego, przez receptory ETA, które ulegają ekspresji w mezenchymie pochodzącym z neuronowego grzebienia. przewód odpływowy (13). Interesujące jest, że endokardium przewodu odpływowego ma inne pochodzenie od mezodermy kardiogennej (19). Endokardium przewodu odpływowego pochodzi z embrionalnych angioblastów, które pochodzą z mezodermy głowowej, przechodząc przez język rozwijający się i proksymalną dolną szczękę. Read more „Zakłócenie ECE-1 i ECE-2 ujawnia rolę enzymu konwertującego endotelinę-2 w mysim rozwoju serca ad 8”

Nowy model opryszczkowatego zapalenia skóry, który wykorzystuje transgeniczne myszy NOD HLA-DQ8 ad 7

Odkrycia te wzmacniają autoimmunologiczny charakter DH, który jest wspierany przez zwiększony związek DH z innymi chorobami autoimmunologicznymi (32). Podobnie, około 70% pacjentów z DH ma krążące IgA przeciwko retikulinie i endomysium, z których oba są markerami diagnostycznymi dla celiakii (2, 44). Powtarzający się dodatni wynik wynoszący około 70% w przypadku przeciwciał przeciw gliadynom, anty-tTG, przeciw retikulinie i przeciw endomysium prawdopodobnie odzwierciedla stan enteropatii u pacjentów z DH. Sardy i in. odnotowano w 2002 r., że większość pacjentów z DH posiada krążącej przeciwciała IgA swoiste dla TGe (30). Read more „Nowy model opryszczkowatego zapalenia skóry, który wykorzystuje transgeniczne myszy NOD HLA-DQ8 ad 7”