Ocena stanu zapalnego i reakcji na leczenie w czasie rzeczywistym w mysim modelu alergicznego zapalenia dróg oddechowych ad 7

Bronchoskopia światłowodowa jest obiecującym podejściem do tego celu. Rzeczywiście cewnik światłowodowy ma zastosowanie do ludzi, jest podręczny i nie wymaga dużego sprzętu do obrazowania. Jest zdolny do wizualizacji aktywności proteazowej głęboko w oskrzelach czwartego rzędu, a kliniczna wersja systemu obrazowania byłaby stosunkowo niedroga. Ponadto połączone zastosowanie czujnika MMP i cewnika światłowodowego nieinwazyjnie informuje o stopniu aktywności proteazy in vivo i koreluje z obszarem całkowitego stanu zapalnego płuc, co oceniono metodami ex vivo. Obecnie FMT jest bardziej odpowiedni do badań eksperymentalnych na stosunkowo małych modelach zwierzęcych. Read more „Ocena stanu zapalnego i reakcji na leczenie w czasie rzeczywistym w mysim modelu alergicznego zapalenia dróg oddechowych ad 7”

Zakłócenie ECE-1 i ECE-2 ujawnia rolę enzymu konwertującego endotelinę-2 w mysim rozwoju serca ad 5

Te dane potwierdziły, że oba allele ECE-2 zostały zakłócone w ECE-2. /. myszy. Aby zbadać możliwą nadmiarowość funkcjonalną między ECE-1 i ECE-2, wprowadziliśmy ECE-2. /. Read more „Zakłócenie ECE-1 i ECE-2 ujawnia rolę enzymu konwertującego endotelinę-2 w mysim rozwoju serca ad 5”

Zmiany specyficzne dla kłębuszków ekspresji VEGF-A prowadzą do wyraźnych wrodzonych i nabytych chorób nerek ad

Sugeruje to, że VEGF odgrywa rolę w utrzymywaniu bariery filtracyjnej przez przeżycie, proliferację i / lub wskaźniki różnicowania do sąsiedniej wyspecjalizowanej endoteliny. Jest oczywiste, że VEGF jest krytycznym mediatorem dla waskulogenezy, ponieważ heterozygotyczne i homozygotyczne myszy VEGF-A zanikają z dużymi wadami naczyniowymi odpowiednio po 11,5 i 9,5 dniach po stosunku (11, 12). Jednak późniejsza rola w określonych łożyskach naczyniowych, takich jak kłębuszek nerkowy, jest mniej wyraźna. Chociaż rozregulowanie ekspresji VEGF-A wykazano w wielu chorobach nerek, znaczenie tych zmian jest obecnie nieznane. Aby określić rolę VEGF-A w barierze filtracyjnej kłębuszkowej, wygenerowaliśmy myszy z uzyskaniem lub utratą funkcji VEGF specyficznie w podocytach, unikając w ten sposób efektów zarodkowych śmiercionośnych. Read more „Zmiany specyficzne dla kłębuszków ekspresji VEGF-A prowadzą do wyraźnych wrodzonych i nabytych chorób nerek ad”

Nowy model opryszczkowatego zapalenia skóry, który wykorzystuje transgeniczne myszy NOD HLA-DQ8 czesc 4

Strzałki identyfikują złogi IgA, a strefa błony podstawnej zaznaczona jest przerywaną białą linią. Uzależnienie pęcherzenia od glutenu. Aby ustalić, czy zjawisko powstawania pęcherzyków obserwowane u transgenicznej myszy NOD HLA-DQ8 było zależne od spożycia glutenu, 9 myszy uczulonych na gluten, które miały rozwinięte pęcherze, umieszczono na diecie bezglutenowej z lub bez leczenia dapsonem i monitorowano pod kątem dalszych pęcherzy. . Rozdzielenie pęcherzy wystąpiło w ciągu tygodnia po tym, jak 3 myszy otrzymały dietę bezglutenową i potraktowano dapsonem. Read more „Nowy model opryszczkowatego zapalenia skóry, który wykorzystuje transgeniczne myszy NOD HLA-DQ8 czesc 4”