Środek obrazujący PET do oceny ekspresji PARP-1 w raku jajnika ad 9

Wszystkie badania na zwierzętach przeprowadzono zgodnie z protokołami zatwierdzonymi przez University of Pennsylvania Institutional Animal Care and Use Committee, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Badania przeprowadzono zgodnie z wytycznymi dla dobrostanu zwierząt dostarczonymi przez NIH. Było to otwarte badanie fazy I z [18F] FTT PET prowadzone w ramach zatwierdzonej IRB na University of Pennsylvania, Filadelfia, PA, USA, i zarejestrowane w FDA jako nowy lek badawczy (identyfikator badania klinicznego: NCT02637934 ). Wszystkie osoby wyraziły zgodę na obrazowanie PET i dostarczenie próbek tkanek klinicznych do analizy in vitro. Prace autorów MM zaprojektował eksperymenty, przeprowadził eksperymenty, zebrał dane, przeanalizował dane i skomponował manuskrypt. AP odczytał PET skany, określił wartości SUV w zmianach dla znaczników PET, przeanalizował dane i skomponował manuskrypt. LS zinterpretował histologię tkanki i ocenił jej pozytywny wpływ na biomarker. ES napisał protokół kliniczny. Syntetyzowane prekursory KX dla użytych radioznaczników. CJH analizował przedkliniczne dane obrazowania PET. CH przeprowadził przedkliniczne badania obrazowania PET w warunkach in vivo. Firma HK opracowała i wyprodukowała modele heteroprzeszczepu pacjenta. CCW przeprowadził badania autoradiograficzne ex vivo i przeanalizował dane. HW zaprojektował przewodniki CRISPR / Cas9 dla PARP-1 i przeprowadził eksperymenty PARP1-KO in vitro. RD analizowało kliniczne obrazy PET. MDF podawał pacjentom wskaźnik radiowy i interpretował obrazy PET. DAP podawał radioznacznik pacjentom i interpretował obrazy PET. RAG zaprojektował eksperymenty in vitro i skomponował manuskrypt. DAM podawał radioznacznik pacjentom, projektował eksperymenty, interpretował dane i komponował rękopis. FS zaprojektował modele heteroprzeszczepu pacjenta, rekrutował pacjentów, wykonywał operacje i biopsje oraz komponował rękopis. RHM zaprojektował radiomodierze i eksperymenty i skomponował rękopis. LLL projektował eksperymenty, analizował dane, rekrutował pacjentów, prowadził badania kliniczne i komponował manuskrypt. Materiały uzupełniające Zobacz Dodatkowe dane Podziękowania Autorzy chcieliby podziękować ośrodkowi PET i cyklotronowi University of Pennsylvania za kliniczne wsparcie i produkcję radiofarmaceutyków wykorzystywanych w tym badaniu. Autorzy chcieliby szczególnie podziękować Mark A. Sellmyer i Elizabeth S. McDonald (Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania) za ich wkład w tę pracę. Footnotes Obecny adres LLL to: Department of Radiation Oncology, University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA. Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2018; 128 (5): 2116. 2126.https: //doi.org/10.1172/JCI97992. Zobacz powiązany artykuł na temat ewoluującego krajobrazu predykcyjnych biomarkerów odpowiedzi na inhibitory PARP.
[podobne: komornik sądowy beata rusin, taksidi club, opieka na członka rodziny ]
[więcej w: hydrokolonoterapia wrocław, raven market, engerix b cena ]