Ets-1 jest krytycznym regulatorem zapalenia i przebudowy naczyń krwionośnych Ang II ad 5

Regiony stosowane do analizy PCR w teście ChIP (ChIP1a4) pokazano z oczekiwaną wielkością fragmentów PCR. Lokalizacje mutacji miejsca wiążącego Ets-1 (3 pokazano jako M1 (a 2,253) i M2 (<402). (B) Transaktywacja promotora MCP-1 (konstrukt A) przez panel czynników Ets w RASMC pokazanych jako indukcja fałdu w porównaniu z kontrolnym plazmidem ekspresyjnym pCI. (C) Test ChIP promotora MCP-1 przy użyciu HASMC po stymulacji Ang II (100 nM) przez 2 i 4 godziny. Przeciwciało poliklonalne Ets-1 zastosowano do strącania. Analiza PCR sygnału wejściowego (kontrolnego), w nieobecności przeciwciała (AAB) i po immunoprecypitacji przeciwciałem (+ Ab) przy użyciu starterów odpowiadających 4 regionom promotora MCP-1. Markery masy cząsteczkowej pokazano po lewej stronie. (D) Test przesunięcia ruchliwości żelu przy użyciu sondy oligonukleotydowej kodującej miejsce Ets-1 promotora .2253 MCP-1. HASMC zebrano po stymulacji Ang II przez 0 (kontrola), 2, 4 i 16 godzin. 4-godzinny lizat inkubowano z sondą oligonukleotydową typu dzikiego, w obecności 10 ng nieznakowanego (Cold) dzikiego typu lub zmutowanego oligonukleotydu lub 4 .g poliklonalnego przeciwciała Ets-1 lub kontroli dopasowanej izotypowo IgG . (E) indukowana Ang II (100 nM) transaktywacja konstruktów delecyjnych A, B i C oraz ukierunkowane mutanty pełnej długości konstruktów promotora MCP-1 zawierających mutacje M1, M2 i M1 + M2 w RASMC są przedstawione jako indukcja fałdu w porównaniu z niestymulowaną kontrolą. (F) Transaktywacja konstruktów delecyjnych A, B i C oraz mutantów M1, M2 i M2 ukierunkowanych na lokalizację przez Ets-1 w RASMC pokazano jako krotność indukcji w porównaniu z transfekcją z pustym ssaczym plazmidem ekspresyjnym. Omówienie Zapalenie naczyń i przebudowa naczyń towarzyszą wielu chorobom, w tym miażdżycy, nadciśnieniu i restenozie. Wiadomo, że Ang II jest krytycznym mediatorem zapalenia naczyń. Bezpośrednia infuzja Ang II do Apoe. /. myszy prowadzą do wyraźnego przyspieszenia rozwoju zmian miażdżycowych (27). Tworzenie się uszkodzeń jest znacznie osłabione przez podawanie inhibitorów konwertazy angiotensyny. Zapalenie naczyń i przebudowa są również obserwowane u pacjentów z nadciśnieniem. Ang II promuje generowanie reaktywnych form tlenu, które stymulują uwalnianie cytokin, czynników wzrostu, cząsteczek adhezyjnych i chemokin. Przewlekły wlew Ang II do zwierząt normocholesterolemicznych wiąże się ze znacznym remodelingiem naczyniowym w ciągu kilku tygodni (28, 29). Wyróżniające cechy tego procesu przebudowy obejmują przerost przyśrodkowy, zwłóknienie okołonaczyniowe i infiltrację komórek jednojądrzastych. Wyniki naszych badań potwierdzają kluczową rolę Ets-1 jako mediatora transkrypcyjnego Ang II. Chociaż Ang II jest silnym peptydem wazoaktywnym, kilka jego efektów występuje niezależnie od zmian ciśnienia krwi. Na przykład miejscowa ekspresja enzymu konwertującego angiotensynę, poprzez zastosowanie wektorów wirusowych lub nadekspresję angiotensynogenu u transgenicznych zwierząt, promuje miejscową produkcję Ang II, co prowadzi do hipertrofii serca i zwłóknienia, bez znaczącej zmiany we krwi ciśnienie (30, 31). Rozwój hipertrofii serca w odpowiedzi na ogólnoustrojowe podawanie Ang II był hamowany u szczurów na diecie o niskiej zawartości soli w porównaniu z dietą z normalną solą, pomimo faktu, że odpowiedź ciśnienia krwi na Ang II była podobna w obu grupach ( 32). Wyniki te sugerują, że wiele efektów komórkowych, w których pośredniczy Ang II, występuje niezależnie od skutków wazoaktywnych. W obecnym badaniu podobnie zaobserwowaliśmy znaczące zmniejszenie stanu zapalnego, przerostu przyśrodkowego, zwłóknienia okołonaczyniowego i przerostu serca w Ets1. /. w porównaniu z kontrolami z miotu z gatunku dzikiego w odpowiedzi na wlew Ang II, pomimo faktu, że ciśnienie krwi w 2 grupach było takie samo. Układowe podawanie Ang II wiąże się z dysfunkcją śródbłonka i przerostem VSMC (33, 34). Inhibitor kinazy zależny od cykliny p21CIP jest znanym genem docelowym Ets-1 (35). Zaobserwowaliśmy, że p21CIP indukowano w odpowiedzi na Ang II u myszy typu dzikiego, ale w znacznie mniejszym stopniu w Ets1 (3). myszy. Indukcja p21CIP przez Ets-1 jest związana z różnicującym wpływem na śródbłonek naczyniowy i SMC. W VSMCs, p21CIP promuje wzrost komórek (35). Nasze wyniki wskazują na zmniejszenie wychwytu [3H] leucyny i [3H] tymidyny w Ets1. /. VSMC, w porównaniu z komórkami kontrolnymi, w odpowiedzi na Ang II, dodatkowo wspierają rolę Ets-1 w pośredniczeniu w rozwoju VSMC. Przeciwnie, regulacja w górę p21CIP w komórkach śródbłonka jest związana z zatrzymaniem cyklu komórkowego lub apoptozą (35. 37)
[więcej w: test obciążenia glukozą 75g normy, wyparzanie słoików w piekarniku, mąka ziemniaczana jako puder ]
[przypisy: multimed zamość, ziaja dermatologiczna baza z tlenkiem cynku, test obciążenia glukozą 75g normy ]